ประกาศผล Audition บทร้องและนักแสดงนำ 

26 ก.ย. 2017

การแสดงใหญ่ “The ๙ Harmonies”

ประกาศผล Audition บทร้องและนักแสดงนำ 

ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยคะ

Related Post

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ