โอกาสดีมาถึงแล้ว!!…อิสระในการเลือกการเต้นที่ถูกใจได้ ในระบบ Jump in Class

3 ต.ค. 2016
โอกาสดีมาถึงแล้ว!!…อิสระในการเลือกการเต้นที่ถูกใจได้ ในระบบ Jump in Class

กับกิจกรรม “Hype Dance Fest” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะการเต้นและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและรักการเต้นทุกคนได้รับประสบการณ์ในการเต้นที่หลากหลายสไตล์มากขึ้น กับ 13 วิชา 33 ชั้นเรียน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้กันอย่างใกล้ชิด  ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันบางกอกแดนซ์ สาขาเซ็นเวิลด์ ชั้น 15 และ พารากอน ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 278 0599 , 086 359 0904

Poster_HYPE DANCE POSTER

Related Post

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ