ประชุมเรื่องการจัดการแข่งขัน 4th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2017

16 มิ.ย. 2017

คุณวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ สถาบัน CSTD Thailand  เข้าพบ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมเรื่องการจัดการแข่งขัน 4th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2017

Related Post

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ