สถาบันบางกอกแดนซ์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจและชื่นชอบศิลปะการเต้นได้เรียนรู้ศาสตร์การเต้นตั้งแต่พื้นฐาน โดยทางสถาบันเปิดรับนักเรียนชาย-หญิง  ตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่ง (มีและไม่มีประสบการณ์)

  • ประเภทของชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

– Syllabus Class (ชั้นเรียนตามหลักสูตร) เป็นชั้นเรียนประจำ เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคนิคการเต้นตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยนักเรียนมีสิทธิได้รับคัดเลือกเพื่อทำการสอบวัดผลจากสถาบันชั้นนำที่ได้รับการยอมรับระดับโลก พร้อมได้รับประกาศนียบัตรรับรองทุกปี ทั้งนี้ นักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบเฉพาะบุคคล (Pirivate) หรือ แบบกลุ่ม (Group) ก็ได้

– Open Class (ชั้นเรียนแบบเปิดกว้าง) เป็นการเรียนระยะยาว เฉพาะบุคคล (Private) หรือ แบบกลุ่ม (Group) ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์เฉพาะ แก้ไขหรือปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเฉพาะบุคคล อาทิ ติวเพื่อการสอบ, การแสดง (Dance Coaching), การแข่งขัน (Dance Competition) เรียนแบบเร่งรัดเฉพาะทาง (Intensive Course) ซึ่งมีการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

  • ระยะเวลาการเรียนเป็น 4 เทอม ต่อปี (หยุดวันนักขัตฤกษ์) โดยมีการเรียน 12 สัปดาห์/เทอม ส่วนสัปดาห์ที่ 13 จะเตรียมไว้สำหรับกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ ของสถาบันฯ
  • อัตราค่าเรียน :

– ลงทะเบียนแรกเข้า  500  บาท (ชำระครั้งเดียว)
– ค่าบำรุงสถานที่ 300   บาท /ปี
– ค่าเทอม เริ่มต้น 1,700  บาท /เดือน  (ชำระครั้งละ 3 เดือน)

หมายเหตุ :

– ลงทะเบียนเรียน 2 วิชาขึ้นไป ในเทอมเดียวกัน รับส่วนลด 5% ตั้งแต่วิชาที่ 2 ขึ้นไป
– ผู้เรียนจากครอบครัวเดียวกัน ที่สมัครเรียนมากกว่า 1 คน (พี่/น้อง บิดามารดาเดียวกัน) คนที่ 2 รับส่วนลด 5% คนที่ 3 ขึ้นไป รับส่วนลด 10%

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ