การรับรองหลักสูตร

สถาบันบางกอกแดนซ์ เปิดสอนศิลปะการเต้นทั้งแบบตะวันตกและตะวันออก โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันศิลปะการเต้นชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

Commonwealth Society of Teachers of Dancing (C.S.T.D.) www.comdance.asn.au   หลักสูตรชั้นนำจากประเทศออสเตรเลียที่มีประวัติยาวนานมากว่า 80 ปี และแพร่หลายทั่วประเทศออสเตรเลีย, ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก, อังกฤษ และแคนาดา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะเทคนิคศิลปะการเต้นอย่างมีแบบแผ่น เน้นสร้างความแข็งแรง ผ่านหลักสูตร Classical Ballet, Modern Jazz, Tap Dance, Theatrical Dance, Ballroom Latin, Contemporary Dance และ Come Dance With Me (ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง ถึง 6 ปี) รวมทั้งมีการวัดผลหลากหลายระดับนักเรียน (Grand)  ระดับอาชีพ (Major Grand) และได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) รวมถึงรับรองหลักสูตรวิชาชีพครู (Teacher Certificate และ Teacher) ด้วย

 

CSTD LOGO

 

Royal Academy Of Dance (R.A.D.)  www.rad.org.uk  เป็นหลักสูตร Classical Ballet ชั้นนำจากประเทศอังกฤษ ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมากว่า 90 ปี  โดยสถาบัน R.A.D. ได้ทำการรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนเต้น Classical Ballet  ให้กับสถาบันบางกอกแดนซ์ ตั้งแต่ระดับนักเรียน (Grade) และระดับนักเรียนโต (Higher Grade) จนถึงระดับอาชีพ (Vocation Grade) รวมถึงรับรองหลักสูตรวิชาชีพครู (Teacher Certificate) ด้วย

 

UDO Street Dance (United Dance Organization) www.udostreetdance.com   หลักสูตร Street Dance จากประเทศอังกฤษ ที่ได้มาตรฐานและได้รับความนิยมทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นผู้จัดการแข่งขัน Street Dance ทั้งการแข่งขันประจำปีในประเทศอังกฤษ ยุโรป และระดับ World Championship UDO Street Dance เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีใจรัก Street Dance ทุกรุ่นทุกวัย ที่มีทั้งพื้นฐานและความสามารถอันหลากหลายที่จะแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการเต้น เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก Pre-primary ไปจนถึงระดับอาชีพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการเต้นสตรีทแดนซ์ในแต่ละประเภท ไปจนถึงเทคนิคที่ดีในการเต้นเพื่อพัฒนาทักษะให้การเต้นมีความแข็งแรงและนำไปคิดสร้างสรรค์ต่อไปได้ รูปแบบการเต้นมี Hip Hop, Popping, Locking, Breaking และ House ทั้งนี้ การเรียน การสอน และการสอบประเมินผลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

UDO_LOGO

Spanish Dance Society (S.D.S.) www.spanishdancesociety.org  หลักสูตรการเต้นระบำสเปนที่เป็นที่นิยม พัฒนาหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นระบำสเปน ณ เมืองแคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีหลักสูตรพื้นฐานวัดผลตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงระดับครู มีการเรียนรู้ระบำสเปนใน 4 รูปแบบ คือ แบบฟลาเม็งโก (Flamenco Dance), แบบพื้นเมือง, ระบำสเปนสไตล์บัลเล่ต์ (Escuela Boleca) และ ระบำสเปนประยุกต์ (Danza Española)  ซึ่งในบางครั้งก็มีการใช้กรับประกอบการเต้น

Spanish Dance Society Logo

Bangkok Dance Academy (BDA) ได้พัฒนาและรับรองหลักสูตรการเรียนวิชา “นาฏศิลป์ไทย” โดยมีการสอนครอบคลุมตั้งแต่ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีการสอบวัดผลในระดับนักเรียนจนถึงระดับอาชีพ จากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ (แม่ครู) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วิทยาลัยนาฏศิลป์) กรมศิลปากร และหลักสูตร “ยิมนาสติกลีลา” ที่ได้มาตรฐานมีการเรียนการสอนตั้งแต่แบบการเต้นมือเปล่า (Free Hand) และอุปกรณ์ ทั้ง 4 ชนิด ริบบิ้น, ห่วง, คฑา, ลูกบอล โดยครูผู้สอนระดับทีมชาติไทย เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านความแข็งแรง ความสวยงาม ความคล่องแคล่ว และการทำงานประสานกันของร่างกาย  รวมทั้งรับรองหลักสูตรการเต้นในสไตล์ Classical Ballet, Jazz Dance, Contemporary และ Demi Character อีกด้วย โดยมีการสอบวัดผลเป็นประจำทุกปี

BDA

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ