ครูนิ้ม

ธิดารัตน์ จันทร์สุหร่าย

ประวัติการศึกษา

- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Martin Rubenstein Award ประเภท Classical Ballet จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Dorathy Glaostone  Award ประเภท Modern Dance จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรสายวิชาชีพ Ballet ระดับ Advance 2 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advance จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Modern Jazz ระดับ 8 จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์   ประจำสาขา: พาราไดซ์ พาร์ค

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ