ครูมิ้งค์

ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร

ประวัติการศึกษา

- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู  Advance Jazz Teacher Certificate จากสถาบัน C.D.A.  ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advance 1  จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Jazz ระดับ 6 จากสถาบัน C.D.A.  ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์, แจ๊ส, ทฤษฏี    ประจำสาขา: เซ็นเวิลด์ , สยามพารากอน

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ