ครูโช

โชติการ์ โคอิเกะ

ประวัติการศึกษา

- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ตะวันตก ภาคนาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advance 2 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Elementary จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรระบำสเปน Grade 4 จากสถาบัน S.D.S. ประเทศแอฟริกาใต้
- ประกาศนียบัตร Jazz ระดับ 6 จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์   ประจำสาขา: แฟชั่นไอส์แลนด์ ,สยามพารากอน

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ