ครูจิ๊บ

อารยา ชูศักดิ์แสงทอง

ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานที่ผ่านมา

- เข้าร่วมการแข่งขั้นที่ประเทศมาเลเซียรายการ ยิมนาสติกเยาวชน กัวลาลัมเปอร์
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23    เหรียญเงินประเภททีม
- กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36   เหรียญเงินประเภททีม
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Intermediate จากสถาบัน  R.A.D. ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์ , แจ๊ส , ยืดหยุ่น , ยิมนาสติก     ประจำสาขา: แฟชั่นไอส์แลนด์

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ