ครูอิ๋ว

สิริพรรณ มาลีแย้ม

ประวัติการศึกษา

- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์สากล) คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรครู Jazz Teacher Certificate  จากสถาบัน C.D.A ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Dorothy Gladstone Award Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Jazz ระดับ 7 จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์, แจ๊ส    ประจำสาขา:  พัทยา

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ