ครูอุ้ม

พฤกษา โกลิมาศ

ประวัติการศึกษา

- ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผลงานที่ผ่านมา

- หัวหน้าภาควิชานานาฏศิลป์ไทยประจำสถาบันบางกอกแดนซ์
- ผู้จัดการโครงการทฤษฏี

ปัจจุบันสอนวิชา: นาฏศิลป์ไทย , ทฤษฏี    ประจำสาขา: ปิ่นเกล้า, แฟชั่นไอส์แลนด์

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ