ครูแจน

ธนัญญา ทวีผลเจริญ

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ เทคโนโลยี และการจัดการ นวัตกรรม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advance 1 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advance จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ 8 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์,แจ๊ส, ทฤษฏี  ประจำสาขา: ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ