ครูเก๋

ณัฐนิชา ชนนะมะ

ประวัติการศึกษา

- เกียรตินิยมอันดับ 2 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Ballet Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรครู Jazz Teacher Certificate ระดับ Intermediate จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Elementary จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์, แจ๊ส     ประจำสาขา: พาราไดซ์ พาร์ค

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ