สถาบันบางกอกแดนซ์ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯในโครงการสร้างฝ่ายทดน้ำ จ.ราชบุรี

8 Sep 2015

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเงินรายได้จากการเปิดจากแสดงดอนกิโฆเต้ แอนด์ บอร์ดเวย์ เอ็กซเพรส การแสดงชุดพิเศษเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันบางกอกแดนซ์ โดย วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์ (ที่ 4 จากซ้าย) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการสร้างฝายทดน้ำ ต.หนองตาจอน จ.ราชบุรี เป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท ณ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ