Contact US

สถาบันบางกอกแดนซ์ สาขาสาขาเซ็นเวิลด์

เลขที่ 4, 4/5 อาคาร ZEN WORLD ชั้น 15
ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

02-255-6189, 090- 983-8201

bda_zenworld@hotmail.com

สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 0 2746 0277
สาขาบางกะปิ 0 2363 3302
สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 02-884-9015, 02- 884-9171

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค 02-958-0634
สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ 02-947-6080, 02-947-6081
สาขารัตนาธิเบศร์ 02-969-9709
สาขาพารากอน 02-610-9428

สาขาพัทยา 038-222-232
สาขาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02-807-9555-63 ต่อ 913

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ