การประชุมประจำปี สมาชิก สถาบัน C.S.T.D. ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

15 Oct 2015

สถาบัน Commonwealth Society of Teachers of Dancing (C.S.T.D.) ประเทศออสเตรเลีย จัดการประชุมประจำปีของสถาบัน C.S.T.D. ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีสมาชิกที่เป็นผู้แทนประจำประเทศต่างๆ รวม 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก วัตถุประสงค์ในการประชุมร่วมกันในปีนี้ เพื่อให้ผู้แทนของแต่ละประเทศมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อีกทั้งยังได้กระชับความสัมพันธ์ ได้สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกัน ได้ทำความเข้าใจในการทำงานให้สอดคล้องกัน และเป็นการวางแผนการทำงานร่วมกันตามปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ นอกจากนี้ สถาบัน C.S.T.D. ยังได้มาร่วมรับรู้และให้การสนับสนุนกิจกรรมของแต่ละประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทั้งนักเรียนและครูอย่างเหมาะสมไปพร้อมๆ กัน

ประชุมปีนัง

Related Post

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ