ครูโจ้-นิพนธ์ วรรณมหินทร์

หนึ่งในความภูมิใจของสถาบันบางกอกแดนซ์ที่พัฒนาการเต้นจากนักเรียน จนเป็นคุณครูสอนแจ๊ส แดนซ์ และด้วยพรส...

กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ แอนเดอร์สัน (นีน่า)

พิธีกรมากความสามารถทีทุกคนรู้จัก เป็นหนึ่งในความภูมิใจของสถาบันบางกอกแดนซ์ โดยคุณนีน่าเริ่มต้นเรียนบ...

นวินดา วรรธนะโกวินท์ ปัจฉิมสวัสดิ์ (หลอดไฟ)

จากนักเรียนเต้นที่ผ่านการฝึกฝนมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ จนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Soloist รุ่น 1 ที...

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ