ครูเอมี่

ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ

ประวัติการศึกษา

- กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Ballet Teacher  Certificate จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรครู Ballet Teacher  Certificate   Ballet จากสถาบัน  C.S.T.D.ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรครู Jazz Teacher  Certificate   Ballet จากสถาบัน  C.D.A.ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Grand 1 จากสถาบัน S.D.S. ประเทศสเปน

ปัจจุบันสอนวิชา:บัลเล่ต์    ประจำสาขา: ปิ่นเกล้า , รัตนาธิเบศร์

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ