ครูเมย์

แสงทิพย์ วารีแสงทิพย์

ประวัติการศึกษา

- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศ ออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Jazz Teacher Certificate ระดับ Elementary จากสถาบัน C.D.A. ประเทศ ออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร (เกียรตินิยม) Ballet ระดับ Advance 2 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร (เกียรตินิยม) Ballet ระดับ Advance จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา:   บัลเล่ต์, แจ๊ส   ประจำสาขา: ปิ่นเกล้า, บางกะปิ

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ