ครูนิว

เปมิกา พรหมจารีย์

ประวัติการศึกษา

  • ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา นาฎยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานที่ผ่านมา

ประกาศนียบัตร Modern Jazz Shield (Suprem Pass) จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย

ประกาศนียบัตร (เกียรตินิยม) Ballet ระดับ Advanced 2 จากสถาบัน R.A.D ประเทศอังกฤษ

ประกาศนียบัตร (เกียรตินิยม) Ballet ระดับ Elementary จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย

ประกาศนียบัตร (เกียรตินิยม) Modern Jazz ระดับ Grade 5 จากสถาบัน C.D.A ประเทศออสเตรเลีย

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ