ครูปู

อารีรัตน์ จารุพรกชกร

ประวัติการศึกษา

- คุรุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานที่ผ่านมา

- รองชนะเลิศลำดับที่1 ลาตินอเมริกัน ระดับเชีย การแข่งขันลีลาศ Shawn & Gladys Dance world ประเทศสิงคโปร์
สมาคาลีลาศสมัครเล่น , ประเทศไทย
- ชนะเลิศ , การแข่งขันจังหสะ ช่าช่า ,ไจวฟ์ ,รุมบ้า , แซมบ้า การแข่งขันลีลาศประจำเดือนสมาคาลีลาศ

ปัจจุบันสอนวิชา: บอลรูม ลาติน    ประจำสาขา: สยามพารากอน

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ