ครูอิ๊ก

ศิรตา บุษยโภคะ

ประวัติการศึกษา

- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตร ARAD Certificate จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Martin Rubinstein in Classical Ballet จากสถาบัน C.S.T.D.  ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advance 2 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Jazz  ระดับ 6 จากสถาบัน C.S.T.D.  ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา:   บัลเล่ต์, คอนเทมโพรารี่  ประจำสาขา: พารากอน

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ