ครูโบว์

ภาสินี โรจน์วิบูลย์ชัย

ประวัติการศึกษา

-เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตร Premier Danseur (คนแรกของประเทศไทย) จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advanced 2 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Modern Jazz 8 จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์ แจ๊ส    ประจำสาขา: พาราไดซ์ พาร์ค

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ