ครูเนิร์ส

ปุณธิตา ภมรานุพงศ์

ประวัติการศึกษา

- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตร Dorothy Gladstone Award จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Jazz ระดับ 6 จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Intermediate Foundation จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Jazz ระดับ 6  จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์ , แจ๊ส   ประจำสาขา: บางกะปิ

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ