ครูเคย์

เคย์ลี่ ลีน เกสซ์

ประวัติการศึกษา

- จบการศึกษา คณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(นานาชาติ) วิทยาเขต กล้วยน้ำไท

ผลงานที่ผ่านมา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ซีคอนสตรีทแจมปี 2008

-  ถ่ายโฆษณา โดฟ และซันซิล ปี 2009 , ถ่ายเอ็มวี "อย่าทำเป็นไม่รู้" ของ นุ้ย วิริยาภา ปี2009

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 mega crew งาน ฮิพฮอพ อินเตอร์เนชั้นเเนล 2015

ปัจจุบัน สอน hip hop dance    ประจำสาขา พารากอน

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ