ครูบุ๊ค

นลินพร จุลละเลขะกะ

ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Martin Rubenstein Award ประเภท Classical Ballet จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรสายวิชาชีพ Ballet ระดับ Advance 1 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advance จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Jazz Dance ระดับ 6 จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์   ประจำสาขา: รัตนาธิเบศร์, พาราไดซ์

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ