ครูบุกกี

ธาวินี สุขสถาพร

ประวัติการศึกษา

- Post-Graduate Diploma สาขา Contemporary Dance, Northern School of Contemporary Dance ประเทศอังกฤษ
- Bachelor of Arts สาขา Professional Dance and Performance, Central School of Ballet ประเทศอังกฤษ

ผลงานที่ผ่านมา

-  ประกาศนียบัตร (เกียรตินิยม)  Ballet ระดับ Advance 2 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
-  ประกาศนียบัตร (เกีรยตินิยม) Jazz ระดับ 6 จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์, คอนเทมโพรารี่   ประจำสาขา: เซ็นเวิลด์, สยามพารากอน

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ