ครูขลุ่ย

ณัฐวุฒิ โรจนบำรุง

ประวัติการศึกษา

- กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานที่ผ่านมา

- Street Dance สัมมนา กับสถาบัน U.D.O. ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันสอนวิชา: สตรีท     ประจำสาขา: ศรีราชา

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ