ครูไมค์

ณัฐพงษ์ ทวีศรี

ประวัติการศึกษา

- กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Intermediate จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- Pro-Development by Bangkok Dance Academy program รุ่น 1

ปัจจุบันสอนวิชา: แจ๊ส    ประจำสาขา: ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ