ครูหนึ่ง

จิตสุภางค์ อำไพจิตต์

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Ballet Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Elementary จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Elementary จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันสอนวิชา:บัลเล่ต์      ประจำสาขา: พาราไดซ์ พาร์ค

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ