ครูพิซซ่า

นันทิกานต์ แก้วเกิด

ประวัติการศึกษา

  • ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา นาฎยศิลป์ตะวันตก ภาคนาฎยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

  • ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Intermediate จากสถาบัน S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advanced 1 จากสถาบัน RAD ประเทศอังกฤษ
  • ประกาศนียบัตร Modern Jazz 7 จากสถาบันS.T.D ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Spanish Dance ระดับ Grade 1 จากสถาบัน D.S ประเทศแอฟริกาใต้
  • ประกาศนียบัตร รำไทย ระดับ มาตราฐาน ปีที่ 3 จากสถาบัน Bangkok Dance Academy ประเทศไทย
  • ประกาศนียบัตร Contemporary Jazz 3 จากสถาบัน CDA ประเทศอังกฤษ
  • ประกาศนียบัตร Tapping Preliminary 1 จากสถาบันS.T.D ประเทศออสเตรเลีย

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ