วิชาชีพศิลปะการเต้น/ฝึกหัดวิชาชีพครู (มีประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรับรอง)

BDA อบรมหลักสูตรการเต้นแบบเข้มข้นพิเศษ สำหรับผู้ที่ฝันอยากเป็นครูสอนเต้น ตั้งแต่ภาคทฤษฏี และปฏิบัติ โดยจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ โดยมีการสอบวัดผล และใบประกาศเกียรติบัตรรับรองวิชาชีพครูจากสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ